Disclaimer

Disclaimer for websiden www.persiennegruppen.dk

 

Vilkår og betingelser for brug

Denne hjemmeside er tænkt som en introduktion til aktiviteterne i Persiennegruppen og medlemsvirksomheder. Læs venligst disse vilkår og betingelser, inden du bruger denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du nærværende vilkår. Hvis du ikke accepterer vilkårene, beder vi dig om ikke at bruge hjemmesiden.

 

Copyright

Du er velkommen til at downloade materiale, der vises på denne hjemmeside, til ikke-kommerciel og personlig brug forudsat, at du overholder og ikke ændrer ved meddelelser om ophavsret, varemærker og ejendomsrettigheder. Du må dog ikke på nogen måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Persiennegruppen. kopiere, reproducere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd eller video til offentlige eller kommercielle formål.

 

Varemærker

De varemærker og logoer, der vises på denne hjemmeside, tilhører Persiennegruppen eller respektive virksomheder. Offentliggørelsen af indholdet på denne hjemmeside kan på ingen måde opfattes som tilladelse, hverken stiltiende eller på anden måde, til at anvende de viste varemærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra Persiennegruppen. De viste varemærker og andet indhold på denne hjemmeside må udelukkende anvendes i henhold til nærværende vilkår.

Kommunikation

Enhver form for kommunikation eller materiale, som du sender til eller om hjemmesiden via e-mail eller på anden måde, bliver behandlet som ikke fortroligt og ikke ophavsretligt beskyttet. Disse oplysninger kan bruges uden begrænsninger eller betaling fra Persiennegruppen og er at betragte som virksomhedens ejendom, så snart de kommer virksomheden i hænde.

Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside er udviklet i overensstemmelse med dansk ret. Brug af eller browsing på denne hjemmeside sker på egen risiko. Persiennegruppen garanterer ikke, at den software, der anvendes til denne hjemmeside, og de oplysninger, onlineapplikationer eller andre tjenester, der stilles til rådighed ved hjælp af denne hjemmeside, er fejlfrie, eller at de vil kunne bruges uden afbrydelser. Persiennegruppen er omhyggelig med at anvende korrekte og ajourførte oplysninger på hjemmesiden, men Persiennegruppen garanterer ikke for nøjagtigheden, rækkefølgen, betimeligheden eller fuldstændigheden af indholdet på denne hjemmeside og kan ophøre med at drive hjemmesiden uden forudgående varsel. Oplysningerne på denne hjemmeside er alene beregnet til almen orientering. Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, som drives af tredjemand. Disse links er alene ment som en service til dig.

Persiennegruppen fraskriver sig enhver kontrol over, forbindelse med eller billigelse af hjemmesider, som denne hjemmeside er linket til.

Oplysningerne på denne hjemmeside er givet "SOM DE ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER GARANTI FOR SALGBARHED, IKKE AT KRÆNKE ANDRES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Persiennegruppen fralægger sig ethvert ansvar for tab, skade, krav, erstatningsansvar eller skadeserstatning af enhver art som resultat af adgang til, brug af eller tillid til noget indhold på denne hjemmeside eller på tredjemands hjemmesider, som er direkte eller indirekte tilgængelig via denne hjemmeside, 

Disse vilkår og indholdet på denne hjemmeside reguleres udelukkende af dansk ret uden hensyntagen til uoverensstemmelser mellem lovregler. Enhver strid, som opstår som følge af eller i forbindelse med disse Vilkår og Beskyttelse af Persondata, vil, hvis der ikke kan opnås en mindelig ordning, alene blive afgjort af de danske domstole i København, Danmark.

Opdateringer

Persiennegruppen forbeholder sig eneret til når som helst at opdatere og ændre virksomhedens vilkår og beskyttelse af persondata. Alle sådanne opdateringer og ændringer er bindende for alle brugere og gælder alle browsere, der benytter denne hjemmeside, og vil blive offentliggjort her.

Sjælland: 20 20 28 99 • Syddanmark: Forhandler søges • Midtjylland: Forhandler søges • Nordjylland: 98 35 10 19